Wij stellen alles in het werk om uw en onze veiligheid te waarborgen.


Privacy is in het huidige informatietechnologietijdperk steeds belangrijker. We willen weten wat er met onze gegevens gebeurt en willen voorkomen dat deze gegevens op straat komen te liggen. Sinds 2016 is de privacywet van kracht: de General Data Protection Regulation (GPDR). In Nederland bekend als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met AFAS Software voldoen we aan alle door de wet gestelde eisen.